• સોમવાર, 27 મે, 2024

મોરબી જિલ્લાના 8 ટાપુને પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જાહેર કરાયા

આ ટાપુઓ ઉપર કોઈ વ્યકિતએ પ્રવેશવું નહીં તથા બોટને લાંઘવાની પ્રવૃત્તિ નહીં કરવા જાહેરનામું

(ફૂલછાબ ન્યૂઝ)

મોરબી, તા.25: મોરબી જિલ્લાના નવલખી બંદર વિસ્તાર તથા કોસ્ટલ વિસ્તારમાં નાના-મોટા કુલ આઠ ટાપુ આવેલ છે. જે ટાપુઓ ઉપર માનવ વસાહત અસ્તિત્વમાં ન હોય, આ ટાપુઓમાં કોઇપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કે ઘૂશણખોરી ન થાય તેમજ સુરક્ષાને લગતા કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય તે હેતુથી દરિયાઈ ટાપુઓને પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

મોરબી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ જી. ટી.પંડયા દ્વારા જિલ્લાના નવલખી બંદર વિસ્તાર તથા કોસ્ટલ વિસ્તારમાં માળિયા મિયાણા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવેલ મામલિયા ટાપુ (3.0 નોટીકલ માઇલ્સ), મુર્ગા ટાપુ (1.3 નોટીકલ માઇલ્સ), અનનેમ ટાપુ-1 (6.1 નોટીકલ માઇલ્સ), અનનેમ ટાપુ-2 (5.8 નોટીકલ માઇલ્સ), અનનેમ ટાપુ-3 (6.1 નોટીકલ માઇલ્સ), અનનેમ ટાપુ-4 (5.3 નોટીકલ માઇલ્સ), અનનેમ ટાપુ-5 (4.8 નોટીકલ માઇલ્સ) અને અનનેમ ટાપુ-6 (5.1 નોટીકલ માઇલ્સ) સહિત કુલ 8 ટાપુઓ ઉપર કોઇપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસરની પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં કે ઘૂસણખોરી કરવી નહીં, સુરક્ષાને લગતા કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તેવું કોઈ કૃત્ય કરવું નહીં. આ ટાપુઓ ઉપર કોઈ વ્યક્તિએ પ્રવેશવું નહીં તથા બોટને લાંઘવાની પ્રવૃત્તિ નહીં કરવા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

આ જાહેરનામું કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકારના સુરક્ષા દળ, ફોરેસ્ટ વિભાગ, મહેસૂલ વિભાગ, લેન્ડ રેકર્ડ્સ તથા ફિશરીઝ વિભાગના અધિકૃત અધિકારી/કર્મચારીઓને લાગુ પડશે નહીં. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ શિક્ષાને પાત્ર થશે. આ જાહેરનામું તા. 23/07/2023 સુધી અમલમાં રહેશે.

ઇ-પેપરના નવા શુલ્ક